~~Boşluklu Duvar Örülmesi

Pencere veya kapı için yapılacak boşluklu duvarlar, projeden belirlendikten sonra düz duvar örme işlem sırasına göre pencerelerde denizlik seviyesine kadar, kapılarda ise kasa ölçülerine göre boşluk bırakılarak örülür. (Resimde pencere için bırakılan boşluk uygulaması verilmiştir)

 

Projeden ölçüsü okunan pencere boşlukları, tuğla duvar örme kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır:

 

Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün örülebilmesi için dışardan şakülünde düşey ip çekilir:

 

Bırakılan boşluklu duvarda yalıtım malzemesi kullanılıyor ise yalıtım malzemesi duvar ölçüsünde kesilerek tekniğine uygun yerleştirilir:

 

Boşluk kenarlarına gelen köşelerde kapı veya pencere kasasının sabitlenmesi için ahşap takoz veya tam tuğla kullanılarak köşe teşkil edilir. (Resimde tam tuğla kullanılmıştır. Ahşap takoz uygulamasında, resimdeki tam tuğlalar yerine ahşap takoz kullanılmalıdır)

 

Duvarlar, düşey derzler üst üste gelmeyecek şekilde ve ip doğrultusunda örülerek bitirilir:

 

Projeden ölçüsü okunan kapı boşlukları, tuğla duvar örgü kurallarına ve tekniğine uygun olarak bırakılır. Bırakılan boşluğun kenarlarına gelen duvarların düzgün örülebilmesi için şakülünde düşey ip çekilir:

1 tuğla ölçüsünden kısa kenar ölçülerine sahip kapı dişlerinde derzlerin şaşırtılması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda tuğlaların içini harçla doldurmanız gerekir.

 

Kapı-pencere boşluklarının cephe görüntüsü: