6331 SAYILI YENİ İŞ VE İŞÇİ SAĞLIGI KANUNU-MANTOLAMA

EN ÖNEMLİ DEĞER İNSAN HAYATI

 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kanunu apartman yönetimlerine de yükümlülükler getirmektedir. Özellikle taşeron çalışma yapılması gereken durumlarda ilgili firmalarla sözleşme yaparken, iş güvenliği kurallarına uygun çalışma yapması gereklilikleri sözleşme maddesi olarak yer almalıdır.Apartman ve site yönetimlerine bu noktada en önemli uyarı öncelikle iskelelerin güvenli kurulması  veya asansörlü iskele kullanımıdır..Tam olarak kurulmamış platformlarda çalışmamalıdır.İskeleler taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konan yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlandıklarından emin olunmalıdır.. Bir diğeri ise emniyet kemeri, baret gibi kişisel koruyucuların kullanılmasının sağlanmasıdır.Çalışmaya gelen personelin nitelikli ve eğitimli olması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ile birlikte yüksekte çalışma raporunu da almış olması gerekmektedir.Mantolama işleri yapan firmaların, tehlike sınıflarında ‘çok tehlikeli’ gruba girdikleri için 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ yasasının yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.Apartman ya da site yönetimlerinin, ‘dünyada hiçbir değer insan hayatından önemli değildir’ düşüncesi ile anlaşmalarını yaparken bu konuda da hassas davranmaları gerektiğine dikkat çekmek isteriz.

 

Ad Soyad *
Email
Tel*
Mesaj