İlgili resimısı yalıtım malzemeleri ile ilgili görsel sonucu

ISI YALITIM MALZEMELERİ

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ya da dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh oC değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi, bu değerin üzerinde kalan malzemeler de yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadırlar. Isı yalıtım malzemeleri yapıların duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında kullanılabilirler. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de etkin ısı yalıtımında büyük önem taşımaktadır. En iyi ısı yalıtım malzemelerini net bir şekilde seçebilmek için ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir.

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarının küçük olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Isı yalıtım malzemeleri hafif olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Su ve nem absorbe etme özelliği olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Bakteri ve haşerelerin yuva yapmasına elverişli olmamalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg İlk özelliğini kaybetmemelidir.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Yanıcı olmamalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Uzun ömürlü olmalıdır.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Taşımaya elverişli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Ekonomik ve temin edilebilir olmalıdır.

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN FİZİKSEL ŞEKİLLERİ 

Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılmasında çeşitli doğal ve yapay malzemeler kullanılmaktadır. Birçok uygulama gevşek dolgu olarak yapılabilmekte, böyle durumlarda yalıtım malzemesi yalıtılacak yere dökülmektedir. Sıcak ve düzgün olamayan yüzeylerde uygulanacak esnek bir malzeme ile yüzeye esnek özellik kazandırılarak yalıtımın ömrü uzatılmaktadır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN İÇ YAPISI

 12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgTaneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, uygulamada malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Taneciklerin düzensiz olması nedeniyle hava hareketleri oldukça azdır. Bu nedenle taşınım yoluyla ısı transferi düşüktür.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle yoğunlukları düşüktür. Lifler arasında oluşan hava tabakaları taşınım oluşacak ısı transferlerine karşı direnç oluşturmakta ve ısı transferini en aza indirmektedir.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Hücreli ısı yalıtım malzemelerinin taşınım yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücrelerin mümkün olduğunca küçük olması gerekmektedir. 

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler yutma katsayısının düşük olması nedeniyle ısının büyük bir kısmını geri yansıtmaktadırlar.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Son Grup Isı Yalıtım Malzemeleri

Yukarıdaki dört grup malzemenin iki ya da daha fazlasının karışımından meydana gelmektedirler. Gerçekte tüm özellikleri bir arada barındıran bir ısı yalıtım malzemesi bulmak mümkün değildir.


ISI YALITIM MALZEMELERİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLER

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Isı İletkenlik 

Mantolama amaçlı kullanılan malzemelerin, gözenekli veya lifli yapıda olmaları nedeniyle ısıl iletkenlikleri düşük olmaktadır. Şekilsiz yapıdaki katılar, kristal yapıdaki katılara göre daha çok gaz boşluklarına sahiptir. Bu nedenle bu tip malzemelerin ısıl iletkenlikleri daha küçüktür. Isı yalıtım malzemeleri arasından seçim yapılırken diğer tüm faktörlerin eşit olması durumunda en düşük ısıl iletkenliğe sahip malzemenin seçilmesi yapılacak uygulamadan beklenen tasarrufun sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgMekanik Hasara Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemeleri mekanik olarak zayıf olmaktadırlar. Bu nedenle nadiren korumasız olarak kullanılabilirler. Yalıtım uygulamasından sonra yalıtımın üzeri çoğu zaman koruyucu bir tabaka ile örtülmektedir.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgAbsorbsiyona Karşı Direnç

Isı yalıtımında kullanılan malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak ısıl iletkenliğinin artması nemi absorbe etmemesine neden olmaktadır. Yapılan yalıtım uygulaması nemli ya da atmosferik şartlarda ise yalıtımın üst tarafının su geçirmez bir tabaka ile örtülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan uygulamada bozulmalar yaşanabilmektedir.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Yanmaya Karşı Direnç

Isı yalıtım malzemelerinin yanmaya karşı direnç özelliğinin bulunması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek uygulamada ısı yalıtım malzemeleri belirtilen derecenin üzerinde bir sıcaklıkta çalıştırılmamalıdır. Malzemelerin sıcaklığa dayanma limiti maksimum yüzey sıcaklığının daima üzerinde olmak durumundadır.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Yeniden Kullanımı

Plastik yalıtım malzemeleri hariç diğer birçok malzemenin yerini değiştirmek mümkündür. Metal malzemelerin yer değiştirmesi kolaydır. Plastik malzemelerin hasara karşı ufakta olsa bir direnci vardır fakat yeniden kullanılması uygun değildir.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgEkonomik Olması

Amacına uygun malzeme seçimi ve malzemenin ekonomik yalıtım kalınlığı, yalıtımın maliyetinin belirlemektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hangi malzemenin hangi ortam ve kalınlıkta ve uzun ömürlü kullanılabilirliğinin seçiminin yapılmasıdır. Yalıtımın üzerinde kullanılan koruyucu tabaka ve örtüler yalıtımın ömrünü uzatmaktadır.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgSağlık Tehlikesi

Yalıtım için kullanılan malzemelerden çıkan ve solunum yoluyla ciğerlere gidebilecek tozlar insan sağlığına zarar verebilir. Özellikle asbest insan sağlığına en çok zarar veren malzemedir. Bu tür malzemelerin kesiminin çalışma ortamından uzak bir yerde yapılmalıdır. Bazı izolasyon malzemeleri ise deri ile temas ettiğinde kaşıntıya sebep olur, bu tür malzemeler mutlaka eldiven ile taşınmalı ve uygulanmalıdır.

BİNA YALITIMINDA KULLANILAN ISI YALITIM MALZEMELERİ

Dış duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı önemli iki faktördür. Seçilecek malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması gerekmektedir. Ayrıca buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve darbe dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim katsayısı gibi kriterler de önem arz etmektedir. 

Cam Yünü

Ergimiş camın çeşitli yöntemlerle lif haline getirilmiş halidir. Hammaddesinin esasını silis kumu oluşturmaktadır. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgBakalitli Cam Yünü 
Yoğunluk : 10/80 kg/m
³
Kullanım Sıcaklığı : +230 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 20 
oC ortalama sıcaklık için 0,040 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgBakalitsiz Cam Yünü  
Yoğunluk : 130 kg/m
³
Kullanım Sıcaklığı : +555 oC ye kadar.
Isı İletim Katsayısı : 50 
oC ortalama sıcaklık için 0,045 W/mK

Taşyünü

Bazalt, kireç taşı, dolomit gibi gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunlukta olmak üzere iki çeşit üretilmektedirler.

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpg Yüksek Yoğunluklu Taşyünü   
Yoğunluk : 100 kg/
m³
Kullanım Sıcaklığı : 0 / 800 oC 
Isı İletim Katsayısı : 50 
oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgDüşük Yoğunluklu Taşyünü   
Yoğunluk : 33 kg/m
³
Kullanım Sıcaklığı : 0/800 oC
Isı İletim Katsayısı : 50 oC ortalama sıcaklık için 0,043 W/mK
Su Buhar Geçişi : 542 µgm/Nh

 

Genleştirilmiş Polistren ( EPS ) Isı Yalıtım Levhaları  

Polistren sert köpük yapay organik bir izolasyon malzemesidir.

Yoğunluk : 15/30 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -100 / +80 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 
oC ortalama sıcaklık için 0,033 W/mK
Su Buhar Geçişi : 25 µgm/Nh

 

Extrüde Polistren ( XPS ) Isı Yalıtım Levhaları

Polistren sert köpüğün banttan çekilerek üretilen tipidir. 

Yoğunluk : 45 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -60 / +75 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 
oCortalama sıcaklık için 0,026 W/mK
Su Buhar Geçişi : 0.15 / 0.075 µgm/Nh

 

Poliüretan Köpük

Poliüretan iki kimyasal maddenin (poliol ve izosiyonat) karşımları arasında havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. 

Yoğunluk: 50 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +110 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 
oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK
Su Buhar Geçişi: 0 µgm/Nh

 

Fenol Köpüğü  

Fenol, formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilmektedir. Muhtelif yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.

Yoğunluk : 30/35 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -180 / +120 
oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 0,04 W/mK
Su Buhar Geçişi : 6.8 µgm/Nh

 

Cam Köpüğü

Cam köpüğü levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıksız, yüzey sürtünmesi ile kolay tozlaşabilen ısı yalıtım malzemesidir. 

Yoğunluk : 135 kg/m³
Kullanım Sıcaklığı : -260 / +430 oC arası.
Isı İletim Katsayısı : 10 
oC ortalama sıcaklık için 0,046 W/mK
Su Buhar Geçişi : 0 µgm/Nh

 

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ 

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgCamyünü : ( TS 901 – EN13162 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgTaşyünü : ( TS 901 – EN13162 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgExpande Polistren (EPS) : ( TS7316 – EN13163 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgExtrüde Polistren (XPS)  : ( TS11989 – EN13164 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgPoliüretan Köpük (PUR)  : ( TS EN 13165 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgCam Köpüğü : ( TS EN 13167 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgFenol Köpüğü : ( TS 2193 – EN 13166 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgPolietilen Köpük : ( TS 418 – EN 12201 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgMantar Levhalar : ( TS 304 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgAhşap Lifli Levhalar : ( TS 304 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgAhşap Yünlü Levhalar : ( TS EN 13171 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgGenleştirilmiş Perlit (EPB) : ( TS EN 13169 )
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgGenleştirilmiş Mantar (ICB) : ( TS EN 13170 )

 

İTHAL EDİLEN BAZI YALITIM MALZEMELERİ 

12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgSeramik Yünü
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgMelamin Köpüğü
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgPoli İzosiyonat Köpük
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgPVC Köpük
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgVermikulit
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgElastomerik Kauçuk Köpüğü
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgKnauf Vidipan
12417661_982009098545421_7070490482993068761_n.jpgAqua Panel Meşli Çimento Bazlı Yalıtım Malzemeleri

 

Ad Soyad *
Email
Tel*
Mesaj