Borulara Ses Yutucu Kılıf Geçirilmesi

BORULARA SES YUTUCU KILIF GEÇİRİLMESİ

Pis su borularından kaynaklanan rahatsız edici gürültülerin büyük bir bölümü, boruların döşenmesi sırasında duvar ve döşeme elemanlarından geçerken bilgisizce monte edilmesinden oluşmaktadır. Borudan aşağı akan suların borunun cidarında çıkardığı kütle sesi, boruya direkt olarak temas eden duvar veya döşeme iletimiyle komşu mekanlara hava sesi olarak yayılır. Bu nedenle borunun duvarı veya döşemeyi deldiği yerde, daha bina kaba yapı aşamasındayken yeterli büyüklükte delik bırakılmalı ve delikten geçen borunun her tarafını kaplayacak şekilde keçe yalıtım ile kaplanmalı veya dökme mineral yün ile doldurulmalıdır. Titiz bir işçilikle yapılan bu uygulama kütle sesinin ses köprüsü yoluyla ana yapıya geçmesini önler ve komşu mekanlarda oluşacak ses basınç seviyesinin düşmesine neden olur. Apartman binalarında olduğu gibi ortalarla 2 It/sn akma hızındaki suyun gürültüsü, tesisatın monte edildiği duvarın öteki tarafında yalıtımsız boruya nazaran yaklaşık 8 dB miktarında gürültüyü azaltmaktadır.

Pis su borularının bir yalıtım malzemesiyle kaplanması kütle sesinin hava sesi şeklinde yayılarak rahatsız etmesinden o mekanda yaşayanları korur. Akustik açıdan bakıldığında iki katı malzeme arasında elastik bir malzeme konulmasından başka bir şey değildir. Kütle sesi uyarılması ve iletilmesi teorisine göre, elastik bir ayırıcı ara tabakanın ses emici etkisi o malzemenin elastikiyet modülünün küçüklüğüne ve malzemenin dinamik sertliğinin olabildiğince küçük olmasına bağlıdır. Aynı kategoride bulunan değişik yalıtım malzemelerinin aynı kalınlıkta olmaları halinde, malzeme cinsine bakılmaksızın kütle sesinin aynı miktarda emdiği kabul edilir. Pratik olarak istenen sonuca ulaşmak ve kütle sesi emici etken elde etmek için boru ile yapı kısmını ayırıcı yalıtım malzemesinin elastikiyet modülüne bağlı olarak daha ince bir yalıtım kalınlığı (10-20 mm) yeterli olmaktadır.