Isı Yalıtımında Dikkat Edilecek Hususlar

  Isı Yalıtım Uygulamasında En Az 4 Cm Ve Üzeri Isı Yalıtım Levhasının Kullanılması Doğru Olacaktır.

 Gerçekleştirilen Isı Yalıtım Uygulamalarında M² Başına En Az 6 Adet Mekanik Tespit Dübeli Kullanılması Gerekmektedir.

Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamalarında Kullanılacak Malzemelerin Birbirleri İle Uyum Göstermesi Ve Kalitelerinin Uluslararası Standartlarda Olması Önem Arz Etmektedir.

 Isı Yalıtım Levhalarının Dizimleri Kabul Görmüş Biçimlerde Gerçekleştirilmelidir. Bu Sayede Hem Isı Köprülerinin Oluşması Engellenmiş Olacak Hem De Levhaların Üzerine Basınç Uygulayacak Ağırlığın Dengeli Şekilde Dağılmasını Sağlayacaktır.

 İstenen Sonuç Ve Tasarrufun Sağlanabilmesi İçin Isı İzolasyon Uygulamalarının Mutlaka Dış Cephelerde Gerçekleştirilmesi Gerekmektedir. Böylelikle Hem Yapı Malzemelerinin Isı Depolama Özelliğinden Yararlanılmış Olacak Hem De Yapı Malzemeleri Tüm Dış Etkilerden Korunacaktır. Konutların İç Cephelerinde Gerçekleştirilen Isı Yalıtım Uygulamaları Küflenmeye Ve Rutubete Neden Olacağından Zamanla Binalara Yarardan Fazla Zarar Verecektir.

 Isı Yalıtım (Mantolama) Uygulamasının Kalitesi Ve Verimliliği Kullanılan Malzeme İle Birlikte Uygulamacı Personelin Bilgi Ve Becerilerine De Bağlıdır. Uygulama Aşamalarının Tümü Teknik Personel Tarafından Kontrol Edilmeli, Olası Riskler Uygulama Aşamasında Önlenmelidir.