Duvar Kaplama, Duvar Mantolama, Duvar İzolasyonu | Kocaeli


DUVAR KAPLAMA

Binaların dış duvarları direkt olarak dış hava şartlarıyla karşı karşıyadır. Türkiye gibi dört mevsimin yaşandığı ülkelerde, bina yapı bileşenlerinde yaşanan büzülme ve genleşme gibi fiziksel değişiklikler, binanın ömrünü azaltan önemli faktörlerdendir. Bu fiziksel değişiklikleri önlemek ve daha güvenli konutlara kavuşmak için, binalar standart ve yönetmeliklere uygun izolasyon / yalıtım malzemeleri ile kaplanmalıdır. 

Bina dış duvarlarından kaybedilen ısı miktarı bina yüksekliği ile doğru orantılıdır. Bina yüksekliği arttıkça yüzey alanı da arttığı için ısı kayıpları da artmaktadır. Yüksek binalarda dış duvarlardan kaynaklanan ısı kaybı yaklaşık olarak %40, tek katlı binalarda ise %25 civarında gerçekleşmektedir.


 DIŞ DUVAR MANTOLAMA

Dış duvarların kaplanmasında duvar yüzeyi ile birlikte kolon, kiriş, lento vb. yapı elemanlarını da  kaplamak gerekir. Bu yapı elemanlarının kaplanmasıyla ısı köprüleri önlemiş ve yapı dış koşullara karşı korunmuş olur.

Uygulama Aşamaları : 
Dış duvar, fileli taşıyıcı ince sıva veya rabitz telli normal dış sıva, dübel, ısı yalıtımı, yapıştırıcı, duvar konstrüksiyonu, sıva.

Kaplama / Mantolama levhaları, yüzeye yapıştırıcı sürüldükten sonra aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara sabitlenir. Harç yaklaşık 24 saat içerisinde kurur. Harç kuruduktan sonra levhalar dübel yardımıyla sağlamlaştırılır. Kaplama sıvası üzerine donatı filesi ile birlikte sıva uygulaması yapılır. Son kat sıva işlemi ile uygulama bitirilir.


 İç Duvar Kaplama / Mantolama

Bu  kaplama çeşidi dış duvarlarda yalıtım yapılamayacak durumlarda tercih edilmelidir. Dış duvara bağlı olan kolon, kiriş, hatıl vb. yapı elemanları ısı köprüsü oluşturmaması için yalıtılmalıdır. İçten yapılan duvar ısı yalıtımları binayı dış etkilere karşı korumaz, daire içlerinde zamanla rutubet ve küflenme görülebilir. 

Uygulama Aşamaları : 
Dış duvar, fileli taşıyıcı ince sıva veya rabitz telli normal dış sıva, dübel, ısı yalıtımı, yapıştırıcı, betonarme kiriş.


 Kolon Kiriş ve Perde Duvar İzolasyonu

Dış duvarların içten veya dıştan yalıtımında sandviç duvar uygulaması tercih edilirse, dış duvarlara bağlı kolon, kiriş, hatıl perde duvar ve lentolarda ısı köprüleri meydana gelir. Isı köprüsü oluşturan yapı elemanları dış cephe yüzeyinin %50 sine yakındır. Bu sebeple, bu yüzeylerde ısıtma ya da soğutma amaçlı harcanan enerji miktarı çoğalır. 
 
Bu yüzeyler uygun bir biçimde enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca ısı köprüleri yalıtılarak yoğuşma probleminin önüne geçilir. Böylece taşıyıcı sistemleri korozyonu önlenerek zayıflamasının önüne geçilmiş olur. 

Kolon, kiriş, ve perde duvarların yalıtımı, hem beton duvarlardan kalıp içinde ısı yalıtım levhası yerleştirilmesi, hem de beton döküldükten sonra dış yüzeye tespit edilerek yapılabilir. Bu elemanlar dıştan yapılmalı ve TS 825 ısı yalıtımı yönetmeliğinde verilen esaslara uygun düşen enerji limitleri içinde kalmalıdır. Ayrıca tavan ve döşeme detayları ısı köprüsü oluşumuna engel olacak biçimde çözülmelidir.


 Sandviç Duvar Kaplaması

Sandviç duvarlarda duvar malzemesi arasında yalıtım malzemesi koymak üzere boşluk bulunur. Bu boşluğa kaplama malzemesi levha halinde konulabileceği gibi, sıvı halde de atılabilir. Sıvı halde atıldığı zaman iki tarafta bulunan duvar malzemesi yalıtım malzemesi ile birlikte rijit hale gelir. 

Uygulama Aşamaları : 
Dış duvar, fileli taşıyıcı ince sıva veya rabitz telli sıva, dübel, ısı yalıtımı, yapıştırıcı, betonarme kiriş veya döşeme alanı.


 Havalandırmalı Duvar İzolasyonu

Havalandırmalı duvarlarda, dış cephe kaplaması ile giydirme cephe taşıyıcı konstrüksiyon arasında hava sirkülasyonu vardır. Bu akım esas olarak doğal taşınım akımıdır. Taşıyıcı konstrüksiyon ısı yalıtım yüzeyini dış etkilerde korur.

Uygulama Aşamaları : 
Dış cephe kaplaması, giydirme cephe taşıyıcı konstrüksiyon,izolasyon, duvar konstrüksiyonu, iç sıva.


 Yalın Duvar Kaplamaları
Yalın duvarların kalınlığı bölgelere göre tavsiye edilen ısıl direnç göz önüne alınarak duvar malzemesi ( tuğla, bims vb.) seçilmelidir.

Uygulama Aşamaları : 
Dış cephe kaplaması, fileli taşıyıcı ince sıva veya rabitz telli sıva, ısı yalıtımı, yapıştırıcı, betonarme kiriş veya döşeme alanı.


 Toprak Temaslı Temel Duvar İzolasyonu

Temel duvarı, binanın toprakla temas eden duvar ve zemin alanlarını kapsar. Temel duvarlarda yalıtım,  binayı dışarıdan çevreler. Temel duvarlarının dıştan kaplanmasında ısı yalıtımı ile birlikte su yalıtımı da yapılacağı için bina dış etkilere karşı tam korunmuş olur. 

Uygulama Aşamaları : 
Toprak, ekstrüde polistren köpük duvar kaplama levhası, su yalıtım membranı, düzeltme sıvası, betonarme perde duvarı, iç sıva.Dış Cephe Mantolama, Etiketleri