Duvar Ses Yalıtım Nedir

 

DUVAR SES YALITIM NEDİR

Ömrümüzü geçirdiğimiz yaşam alanlarında çevremizden kaynaklanan istenmeyen seslerden gürültüden korunmak için en doğru ve etkili çözümdür ses yalıtımı ve ses yalıtım malzemeleri ile yalıtım gerçekleştirilen uygulamalara kısaca ses yalıtımı denir. Ses Yalıtımı bir ortamdan başka bir ortama geçen ses dalgalarının geçişini engellemektir. Sesin karışarak oluşturduğu gürültüyü çıktığı alandan azaltmaya ses yalıtımı denir. Bu problemler genellikle evler, konutlar, sinema salonları, ofisler, toplantı odalarınız, jeneratör odaları, makine daireleri, okullar, kütüphaneler, otel, hidrofor dairesi, çağrı merkezleri gibi mekanlarda oluşan ses dalgalarını gürültüleri insan sağlığına verdiği zararı önlemek adına oluşan gürültüyü engellemek için yapılan ses emici ve ses yalıtım malzemeler ile izole edilmesine yarayan uygulamalara ses yalıtımı adı verilir.

Ses Yalıtımı: Ses Yalıtımı ve izolasyonunda amaçlanan sistem gürültünün insan üzerinde oluşturduğu zararları en aza indirmek için yapılan önlemleri kapsamaktadır. Uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan, rahatsız edici her türlü sese gürültü denir.

Sesin Zararlarının Önlenmesi : Çarpık düzensiz kentleşmenin olduğu semtlerde gürültü kirliliği insanın sağlığına ve de yaşam alanındaki konforuna huzuruna zarar veren etkenler arasında yer alan bir problemdir. Çevremizdeki fabrikalar havaalanları çevresinde olan yerleşim bölgelerinde duyulan şiddetli gürültü kirliliği ve çevremizde oluşan satıcı sesleri, trafik sesleri , komşularımızdan gelen gürültüler rahatsız edici istenmeyen seslerdir ve bu sesler insan sağlığına zarar vermektedir.

Ses : Hava zerreleri ile ilerleyen ışınlar bir maddedir. İstenmeyen ses dalgalarından oluşan gürültülerden kurtulmanın tercih edilen iki farklı yöntemi kullanılır. Akustik düzenlemeler ve ses yalıtımıdır. Akustik Düzenlemeler kapalı ortamlarda yansıma süresinin düzenlenmesidir yani sesin çıktığı noktada emerek azaltarak sesin şiddetini azaltmaktır. Ses yalıtımı ise yapı elemanları aracılığıyla iletilen seslerin ses geçiş kaybı sağlayacak izolasyon ürünleri ile yalıtmaktadır.

SES YALITIM DEĞERLENDİRME BİRİMLERİ

Yapı elemanlarının ses geçiş karakteristikleri konunun uzmanları tarafından tüm frekans bölgesinde incelenmesine karşın, uygulamada kolaylık olması açısından basit birimler cinsinden ifade edilmektedir. Değişen fonksiyonel hacimleri birbirinden ayıran bölme elemanları için ( iç duvarlar ve döşemeler ) özel değerlendirme sistemleri ortaya konulmuştur. Bu konuda uygulanan yalıtım değerlendirme eğrileri, hava doğuşlu sesler ve darbe sesleri için ayrı ayrı geliştirilmiştir. ISO 717 ve karşılığı olan TS 2381’de öngörülen hava doğuşlu ses iletimi için standart değerlendirme eğrisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ses yalıtım indeksi, elemanın geçiş kaybı karakteristiğinin referans eğri ile karşılaştırılması ile elde edilen bir değerdir. Benzer şekilde Alman DIN standardı, Avusturya ÖNORM, British standardı, Amerikan STC eğrileri, Japon ve Belçika Standartları da az farklar ile benzer değerlendirme eğrileri önermektedir. 

İç bölmelerde daha çok konuşma sesleri için geliştirilen bu eğrilerin diğer iç gürültü kaynakları için de (örneğin; alçak frekans hakim olan tesisat merkezi ve mekanik sistem gürültüleri, radyo ve teypten yayılan geniş bant müzik sesleri, bir telefon zili veya WC rezervuar gürültüleri gibi) ayrı ayrı oraya konulması gerekir. Bu durumlarda özel gürültü koşulları ölçülerek saptanmalı ve gerekli yalıtım hesaplanmalıdır. Dış yapı elemanlarının yalıtımlarında ise ( dış cephe gürültülerinin spektral özellikleri büyük farklılık gösterdiği için) farklı değerlendirme eğrileri ve birimleri kullanılmalıdır.

Yapı içindeki döşemelerin darbe seslerine ilişkin geçirimsizlik performansları ise farklı yaklaşımla değerlendirilmektedir ve TS 2381 de öngörülen değerlendirme eğrisi aşağıda verilmiştir. Değerlendirme standart olarak ses basınç düzeyi bilinen özel bir vurma aracı yardımıyla yapılmakta, alt kata iletilen seslerin basınç düzeylerinin ortalaması verilen standart eğri ile karşılaştırılmaktadır.