Isı Yalıtımda Dikkat Edilecek Hususlar

Mantolama 

Isı yalıtım uygulamasında en az karbonlu eps 40 mm, Eps 50 mm, Keçe yalıtım 10 mm, taşyünü 40 mm ve üzeri ısı yalıtım levhaların kullanılması doğru olacaktır. Gerçekleştirilen ısı yalıtım uygulamalarında m² başına en az 6 adet mekanik tespit dübeli kullanılması gerekmektedir. Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında kullanılacak malzemelerin birbirleri ile uyum göstermesi ve kalitelerinin uluslararası standartlarda olması önem arz etmektedir. Isı yalıtım levhalarının dizimleri kabul görmüş biçimlerde gerçekleştirilmelidir. Bu sayede hem ısı köprülerinin oluşması engellenmiş olacak hem de levhaların üzerine basınç uygulayacak ağırlığın dengeli şekilde dağılmasını sağlayacaktır. İstenen sonuç ve tasarrufun sağlanabilmesi için ısı izolasyon uygulamalarının mutlaka dış cephelerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle hem yapı malzemelerinin ısı depolama özelliğinden yararlanılmış olacak hem de yapı malzemeleri tüm dış etkilerden korunacaktır. Konutların iç cephelerinde gerçekleştirilen ısı yalıtım uygulamaları küflenmeye ve rutubete neden olacağından zamanla binalara yarardan fazla zarar verecektir. Isı yalıtım (mantolama) uygulamasının kalitesi ve verimliliği kullanılan malzeme ile birlikte uygulamacı personelin bilgi ve becerilerine de bağlıdır. Uygulama aşamalarının tümü teknik personel tarafından kontrol edilmeli, olası riskler uygulama aşamasında önlenmelidir.

Mantolamada Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı bina keşif uygulaması 

Uygulama öncesi yapının mevcut şartlarının iyi tespit edilmesi, yalıtım levhalarının yapışma mukavemetinin sağlığı için bina dış yüzeyinin doğru tahlil edilmesi gerekir. Uygulama için gerekli detayların  (çatı detayları, mermerler, doğramalar vb.) doğru çözülmesi gerekir. Cephede bulunan anten, klima ünitesi, yağmur iniş boruları vb. aparatların sökümü ve ısı yalıtım uygulamasının bitiminde nerede konumlandırılacağı konularında karar verilmelidir. 

Detaylı fiyat teklifi 

Dış cephe yalıtım kararı almış konut yönetimlerinin teklif toplamaya başlamadan önce mümkünse teknik şartname hazırlamalıdır. Şartname hazırlık aşamasında üretici firmalardan ve via inşaat’an konu ile ilgili yardım alınabilmektedir. Şartnamede yapılacak işler, kullanılacak malzemeler ve özellikleri belirtilmelidir. Mantolama şirketlerinden teklif istenirken dikkat edilmesi gereken konular ise kısaca şöyledir; Teklif dosyasında, uygulamada kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri, sarf miktarları, ortalama uygulama süresi, her uygulama için detaylı fiyat ve metraj bilgileri, firmanın kalite belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri, mali yapısı, garanti şartları ve referansları vb. bilgiler bulunmalıdır. 

Uygulama için teknik yeterlilik

Mantolama şirketi seçiminde üretici firmalardan yardım istenilmesi ve üretici firmaların bayilerinin tercih edilmesi uygulamanın kalitesine doğrudan etki etmektedir. Firmanın kadrosundaki yalıtım ustalarının üretici firmaların ya da via inşaat’ın düzenlemiş olduğu eğitimlere katılmış olması ve sertifikalı olmasına dikkat edilmelidir. Firmanın teknik personelinin uygulama yapılan binaları sürekli denetlemesi ve işçilik kalitesinin sürekli gözlemlendiği firmaların tercih edilmesi sistemden maksimum verimin alınması için gerekli şartlardan biridir.

Yalıtım malzemelerinin teknik yeterliliği

Uygulama yapacak firmaların kullanacağı malzemelerin TSE-TSEK varsa CE belgeleri, paket sistem kullanılacak ise ETEG 004, ETICS gibi test raporları da istenmelidir. Yeterlilik belgesi olmayan mantolama malzemelerinin kullanılması ileride problemlerin yaşanmasına sebebiyet verebilir. 

Firmanın referansları

Uygulama yapacak olan firmadan mutlaka referansları istenmeli ve mümkünse devam eden ya da tamamlanmış en yakın binaya gidilerek uygulama ve firma hakkında bilgi toplanmalıdır.  

Garanti şartları 

Uygulamayı yapacak olan firmadan işçilik için garanti istenmeli ve sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Mantolama paket sistem üreticilerinin de garanti süresi göz önünde bulundurulmalıdır, mümkünse paket sistemler tercih edilmelidir. 

İş güvenliği 

Uygulamacı firmanın iş güvenliği önlemleri ve uygulama yapacak olan yalıtım personelinin sgk dökümleri istenmeli ve sözleşmede bu hususlar belirtilmelidir. 

Estetik tasarım 

Bina cephesinde dekoratif ürünler ( fuga, söve, kat silmesi vb.)  farklılık ve değer katacak uygulamalar yapabilen, uygulama öncesi binanızdaki değişimi görebileceğiniz, 3 boyutlu renklendirme hizmeti sunabilen firmaları tercih edilmelidir.