İşveren Mali Sigortası ve İnşaat Tüm Riskler Sigortası

İşveren Mali Sigortası ve İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Risk: İşveren mali sigortası yada inşaat tüm riskler sigortasının yapılmaması durumunda doğabilecek bir iş kazası ile işveren ve yüklenici firmaya tazminat davaları açılmaktadır. Yüklenici firma sözleşmeden doğan sorumluluğu üzerine almış olsa dahi tüm sorumluluk hukuken işverene ait olacaktır. Devlet nazarında muhatap işveren olmaktadır.

İşveren mali sigortası ve inşaat tüm riskler sigortası yüklenici ve işverenin doğabilecek iş kazalarında kendilerine açılan maddi ve manevi tazminatları karşılayan özel bir sigortadır.

Uygulayıcı firmadan talep etmeniz gereken işveren mali ve inşaat tüm riskler sigortalarını mutlaka isteyin ve bu belgeyi veren sigorta şirketini arayarak aktif olup olmadığını tespit ediniz.