Mantolama Teknik Şartname

Amaç: Yapılarda Enerji Etkinliğinin Sağlanabilmesi İçin Alınacak Önlemlerden En Önemlisi, Yapı Dış Cephelerinin Isı Geçirme Kat Sayısını İstenilen Düzeye Getirmektir. Bunun İçin De Yapılması Gereken Yapılara Dışarıdan Isı Yalıtım Sistemi Uygulanmasıdır. Isı Yalıtım Sisteminin Amacı, Yapıyı Mantolayarak, Dışarıdaki Yüksek Ya Da Düşük Isının İçeriye Girmesini Engellemek Ve İçerideki İstenilen Isıyı Korumaktır. Mantolama Sistemi Dışarıdan Uygulanabildiği Gibi İçeriden Ve Ya İki Duvar Arası Sandviç Sistem Olarak Da Uygulanabilmektedir Ancak Bu Şekildeki Sistemlerden Yeterli Verim Elde Edilememektedir.

Madde -1 Mantolama Uygulaması Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.1. Özellikle Tadilatlar Esnasında Cam, Ahşap, Alüminyum Ve Diğer Mevcut Yapı Elemanlarının Zarar Görmemesi İçin Özen Gösterilmelidir.

1.2. Dış Cephe Isı Yalıtımı Uygulanacak Yüzeyler Nemli Olmamalı, Döşeme Ve Sıvalar Kuru Olmalıdır.

1.3. Dış Cephe Mantolama Uygulanacak Binalarda Nem Önlenmiş Olmalıdır.

1.4. Cephedeki Uzantılar, Aparatlar, Kelepçeler Sökülmeli Ve Sistemin Üzerine Taşınacak Şekilde Ayarlanmalıdır. Boru Ve Kablolar Sistemin Üstüne Alınmalıdır. Yağmur Olukları, Son Katı Uygulanmış Sistemden Dışarıda Olmalı Ve Yalıtım Uygulaması Başlamadan Önce Tamamlanmış Olmalıdır.

1.5. İskele Kullanımlarında, İskele Kelepçelerinin Uzunluğu Sistem Kalınlığına Uygun Olmalı, İşçi Emniyeti Açısından Duvar Ve İskele Arasındaki Mesafe Yeterli Aralıkta Olmalı Ve İskele Kelepçeleri İçin Açılan Deliklerden (Yukarıya Doğru Eğri Olacak Şekilde) Su Sızması Engellenmelidir.

1.6. Düzenli Bir Uygulama İçin Sistem Direkt Güneş Işığına, Yağmura Ve Şiddetli Rüzgara Karşı Korumalıdır. Sorunsuz Bir Uygulama Ve Rahat Çalışma Ortamı Sağlamak İçin Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemine Ait Elemanlar Uygun Şekilde Depolanmalıdır. Çalışma Süresince Yapıştırıcı, Yüzey Sıvası Ve Son Kat Kaplama Malzemelerinin Kuru Ve Serin Ortamda, +5°C İle +30°C Arasında Saklanmasına Özen Gösterilmeli; Profil, Donatı Filesi Vb. Sistem Elemanları Deforme Olmayacak Şekilde Muhafaza Edilmeli Ve Özellikle Isı Yalıtım Levhalarının Üstleri Kapalı Olacak, Islanmayacak Şekilde Depolanmasına Özen Gösterilmelidir.

1.7. Yeni Binalarda İç Sıva Ve Boya İşleri Tamamlanmış, Duvarlar Nem Birikimi Olmayacak Şekilde Kurumuş Olmalıdır. Bu Ölçütlere Uyulmaması Durumunda, Yetersiz Kuruma Süreleri Sebebi İle Levhalardaki Aralık Noktalarında Ve Ya Dübellerde Kaymalar Yaşanabilir.

1.8. Dış Cepheyi Güneş, Yağmur Ve Rüzgardan Korumak İçin İskele Ağı Kullanılması Önerilir.

1.9. Isı Yalıtım Levhaları Ancak Tüm Yüzeyler Uygun Bir Şekilde Örtüldükten Ve Gerekli Bağlantılar Şiddetli Yağmura Dayanıklı Bir Hale Getirildikten Sonra Döşenebilir.

Madde - 2 Uygulamada Kullanılacak Malzemeler (Paket Sistem)

2.1. Isı Yalıtım Levhası: Tüm Cephelerde İstenilen Kalınlıkta, Uygun Yoğunluklu, Yangın Dayanımında B1 (Zor Alevlenici) Sınıfına Giren, En Fazla 0,040 W/Mk Isı İletkenlik Katsayısına Sahip Ts 7316 En 13163 Standardına Göre Tse Belgeli, Ekspande (Genleştirilmiş) Polistren Isı Yalıtım Levhası Kullanılacaktır. Sadece Kapı, Pencere İç Merkezlerinde Çerçeve Kalınlıklarına Uygun Isı Yalıtım Levhası Kullanılabilir.

2.2. Yapıştırma Harcı: Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılmasında Beton, Sıva, Tuğla, Gaz Beton Vb. Mineral Esaslı Yüzeylerde Ve Taş Yünü, Polistren Gibi Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılmasında Kullanılan, Polistren Yüzeylere Min. 0,1 N/Mm² Yapışma Özelliğine Sahip, Tse Ya Da Tsek Belgeli, Çimento Esaslı Isı Yalıtım Yapıştırıcısı Kullanılacaktır.

2.3. Donatılı Sıva Harcı: Isı Yalıtım Levhalarının Donatı Filesi İle Birlikte Sıvanmasında, Elyaf Takviyeli, Su Buharı Geçirgenliği Yüksek (Sd<0,2 M), Polistren Yüzeylere Min. 0,1 N/Mm² Yapışma Özelliğine Sahip, Tse Ya Da Tsek Belgeli, Çimento Esaslı Isı Yalıtım Sıvası Kullanılacaktır.

2.4. Donatı Filesi: Isı Yalıtım Sıvasında Oluşabilecek Gerilmeleri Karşılamak Ve Çatlamasını Önlemek Amacı İle Min. 160 Gr/M² Ağırlığında, 4x4 Mm File Aralığında, Min. 1500 N/5 Cm Çekme Mukavemetine Sahip Alkali Dayanımlı Cam Elyaf Dokuma Sıva Filesi Kullanılacaktır.

2.5. Dübel: Isı Yalıtım Levhalarını Uygulama Yüzeyine Mekanik Olarak Monte Etmek İçin Geri Dönüşüme Uğramamış, Polyamit Esaslı, Min. 0,20 Kn Çekme Dayanımına Sahip, Geniş Başlıklı (6 Cm), Yüzeye Göre Plastik Ya Da İzolasyonlu Çelik Çivili Özel Isı Yalıtım Dübeli Kullanılacaktır.

2.6. Köşe Profilleri: Binanın Yapısal Köşelerinde Ve Estetik Amaçlı Cephe Elemanları İle Kapı Ve Pencere Merkezlerinde Alüminyum Ya Da Kendinden Fileli Pvc Köşe Profilleri Kullanılacaktır. Çıkma Altlarında Ve Gerekli Görülen Diğer Noktalarda Yağmur Ve Benzeri Su Akıntılarının Yapı Yüzeyinden Uzaklaştırılmasını Sağlayacak Damlalıklı Köşe Profilleri Kullanılacaktır.

2.7.Son Kat Dekoratif Dış Cephe Kaplaması: Donatı Sıvası Üzerine, Sistemi Dış Etkenlere Karşı Korumak Ve Estetik Sağlamak Amacıyla;

A)  Çimento Esaslı, Elyaf Takviyeli, Su İtici, Üzeri Boyanabilen Mineral Kaplama

B) Silikon, Elyaf Katkılı, Akrilik Esaslı, Kendinden Renkli, Kullanıma Hazır Silikonlu Kaplama Kullanılacaktır.

2.8. Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral Kaplamanın Boyanması Amacıyla Silikon Emülsiyon Esaslı, Buhar Geçirgenliği Ve Su İticiliği Yüksek, Silikonlu Dış Cephe Boyası Kullanılacaktır.

Madde - 3 Zeminin Hazırlanması

3.1. Binanın Dış Cephelerine Sırası İle Profil Borulardan İskele Kurulacaktır. Uygulama Yapılacak Bina Cephelerinin Yüzeylerinin Temiz Ve Düzgün Olması Sağlıklı Bir Uygulama İçin Ön Koşuldur. Yüzeyin Durumuna Göre Zeminin Temizlenecek, Eğer Mevcut İse Yabancı Maddeler Yüzeyden Uzaklaştırılacak, Zayıf Ve Dökülmeye Uygun Yerler Temizlenecek, Aderansı Azaltıcı, Yapışmayı Engelleyici Toz, Kum Ve Yağ Gibi Maddelerden Arındırılacak, Kendini Taşıyamayan Ve Kabarmış Yüzeyler Temizlenecektir. İskele Altlarına 2-3 M Genişliğinde Malzeme Örtülerek Cepheden Düşecek Sıva, Boya Gibi Atıkların Bahçe Tretuvar Zeminini Kirletmesi Önlenecektir. Site Görevlileri İle Koordineli Çalışılacak Ve Bahçe Peyzajı Korunacaktır.

3.2. Bina Cephelerindeki Yağmur İniş Boruları Ve Bunları Tutan Kelepçeler Sökülecektir. Eğer Apartman Yönetimi Tarafından İstenirse Bedeli Karşılığında Tüm Yağmur Boruları Ve Kelepçeleri Yenilenecektir. Kullanılacak Pvc Yağmur İniş Boruları Tse Standartlarına Uygun, Piyasada Tanınan Bir Ürünle (Pimaş, Fırat Vb. Markalar Gibi) Kontrollük Onayı İle Değiştirilecektir.

3.3. Bina Dış Cephesinde Betonarme Döşeme, Kolon, Kiriş Veya Parapet Duvar Kısımlarında Meydana Gelmiş Çatlaklar Mekanik Olarak Açılacak, Betonarme Demirlerinde Var Olan Korozyon Hasarları Giderilecek, Korozyon Önleyici Uygun Malzemeler Kullanılacak, Üzerleri (Sıva Ve Beton Bozuklukları Da Dahil) İnce Ve Ya Kalın Taneli Tamir Harçları İle Tamir Ve Takviye Edilecektir.

3.4. Pencere Mermerleri Ve Duvar Bağlantılarındaki Açıklıkların Onarımları Sıva İle Yapılacaktır.

3.5. Binanın Dış Cephesinde Bulunan Anten, Klima, Pencere Korkulukları Vb. Aparatların Sökülmesi Ve Tekrar Yerlerine Monte Edilmesi İşi Apartman Yönetiminin Sorumluluğundadır.

Madde - 4 Isı Yalıtım ( Mantolama -Eps/Xps) İmalat Detayı

4.1. Zemin Kotunun Üzerinde Başlayacak Olan Uygulamalarda, Öncelikle Binanın Gönyesi, Şakülü Ve Kotu Etüd Edilecek Ve Yapının Konumuna Göre Uygulamanın Aynı Kot Seviyesinde Başlatılmasına Özen Gösterilecektir. Uygulama Yüzeyi Düzgün Olmalı, Sıvasız Yüzeylerde, Yatayda Ve Düşeyde Duvar Kaçıklığı 1 Cm' Yi Geçiyorsa, Noktasal Uygulama Yapılacaktır. Aksi Takdirde, Yüzeydeki Eğrilikler Panoların Düzlemini Bozacaktır. Uygulamaya Başlanmadan Önce Yüzeydeki Toz, Yağ Ve Ya Boya Artıkları Temizlenmelidir.

4.2. Tercih Edilen Sistemdeki 25 Kg ‘Lık Yapıştırma Harcı Torbası Temiz Bir Kovadaki 6 İle 8 Lt. Arasındaki Temiz Ve Soğuk Suya Yavaşça Boşaltılır. Bu Esnada Bu Karışım Düşük Devirli Bir Matkap Yardımı İle 5-10 Dk. Karıştırılır. Harç Dinlendirildikten Sonra 1-2 Dakika Düşük Devirli Matkap İle Tekrar Karıştırılır. Harcın Kullanma Süresi 1,5-2 Saat Arasıdır. Bu Zaman Diliminden Sonra Kalan Harçlar Hiçbir Şekilde Kullanılmamalıdır.

4.3. Yalıtım Levhalarının Arkasına Sürülen Isı Yalıtım Yapıştırıcısı, Levhanın Her Kenarına 5 Cm Genişliğinde, 2-3 Cm Kalınlığında Bir Şerit Ve Ortasına 2-3 Adet Yumruk Büyüklüğünde Noktasal Öbek Olarak Uygulanacaktır. Yapıştırıcının Uygulanacak Miktarı Ve Yüksekliği Zemin Yapısına Göre Ayarlanacaktır. Uygun Sarfiyat 4-5 Kg/M² ‘Dir. Yapıştırıcının Köşelerde Birbirini Tamamlamasına Özen Gösterilecektir. Hazırlanan Yapıştırıcı Hava Koşullarına Göre 2 İle 4 Saat İçinde Tüketilmelidir. Yapıştırıcı Sürülen Levha, Mastar Yardımı İle Duvara Monte Edilecektir. Levhaların Yüz Yüze Gelen Kenarlarına Yapıştırıcı Bulaşmamasına Ve Aralık Kalmamasına Özen Gösterilecek, Aralık Kalmasının Engellenememesi Durumunda Aynı Levhadan Kesilecek Ve Uygun Kalınlıktaki Malzeme İle Bu Aralıklar Mutlaka Kapatılacaktır.

4.4. Yapıştırma Harcı Hazır Olduktan Sonra Tercih Edilen Sistemdeki İstenilen Kalınlık Ve Yoğunluktaki Eps / Xps Isı Yalıtım Plakaları Yüzeye Şaşırtmalı Olarak, Sistemin Kendi Isı Yalıtım Yapıştırıcısı İle M² Başına 4-5 Kg Sarfiyat Gelecek Şekilde Yapıştırılmalıdır. Bu Sarfiyat Oranı Nispeten Eğri Yüzeylerde Bir Miktar Artabilir. Yapıştırma Harcı Sarfiyatı Sistemde Belirtilen Miktarın Altına Asla Düşmemelidir.

4.5. Yapıştırma İşlemi Eğri Yüzeyli Zeminlerde Noktasal Yapıştırma Metodu İle Yapılır. Diğer Zeminlerde (Çerçeve Metodu) Levhanın Kenarları 5 Cm Genişliğinde Harçla Kaplanır Ve Levha Ortasına 3-5 Yerde Yumruk Büyüklüğünde Harç Konularak Yapılır. Diğer Yöntem İse; Düzgün Yüzeylerde Uygulanan Dişli Mala Yöntemidir. Dişli Mala Yönteminde Yapıştırma Harcı Isı Yalıtım Plakasının Tüm Yüzeyine Mala Yardımı İle Sürülür. Her İki Yöntemde De Isı Yalıtım Plakalarının Kenarlarına Harç Taşmamalıdır. Isı Yalıtım Plakalarının Yerleştirilmesi Mutlaka Aşağıdan Yukarıya Doğru Olmalıdır.

4.6. Isı Yalıtım Plakaları Yerlerine Şaşırtmalı Olarak Ve Hafif Hafif Kaydırılarak Yerleştirilmelidir. Isı Yalıtım Plakalarının Aralarındaki Düşey Derzler Kesinlikle Birbirini Takip Etmemelidir.

4.7. Isı Yalıtım Levhaları Bina Yüzeyine Yapıştırıldıktan En Az 24 Saat Sonra Dübelleme İşlemine Geçilmelidir. Dübelleme İle Amaç Isı Yalıtım Plakalarının Dış Etkenlerden Kaynaklanan Mekanik Zorlamalara Karşı Direncini Arttırmaktır. Bu Amaçla Kullanılan Dübeller Geniş Başlı Olmalıdır. Kullanılacak Dübelin Cinsini Ve Uzunluğunu Isı Yalıtım Sisteminin Uygulandığı Yüzey Belirlemektedir. Dübeller; Plastik Çivili, Çelik Çivili, Gaz Beton Dübeli Ve Osb Dübeli Gibi Çeşitlere Ayrılmaktadır. Kullanılacak Dübel Miktarını İse; Dübelin Cinsi, Binanın Yüksekliği Ve Isı Yalıtım Plakasının Kalınlığı Gibi Etkenler Belirlemektedir. Bina Kenarları Daha Fazla Mekanik Zorlamalara Maruz Kaldığı İçin Bina Kenarlarındaki Dübel Sayısı Mutlaka Arttırılmalıdır.

4.8. Isı Yalıtım Yapılan Yüzeye Göre Uygun Dübel Seçilecektir. Dübelleme İşlemine, Yapıştırma İşleminden En Erken 24 Saat Sonra Başlanacaktır. 24 Saat Beklenemeyecek Durumda İse Dübelleme, Levhanın Yapıştırılmasından Hemen Sonra Yapılabilir. Isı Yalıtım Yapıştırıcısının Tam Mukavemetinin Sağlanması İçin Uygulamadan Sonraki 6-24 Saat İçinde Dübelleme Yapılması Gerekmektedir.

4.9. Uygulama Yapılan Yüzey Tipine Göre, Plastik Çivili Dübel, Çelik Çivili Dübel Ya Da Gaz Beton Dübeli Tercih Edilmelidir. Tuğla, Beton Ve Briket Yüzeyler İçin Gerekli Dübel Tipi Kullanılacaktır. Uygun Olmayan Dübel Tiplerinin Tercih Edilmesi Durumunda İse Dübellerden Yeterli Verim Elde Edilemeyecektir.

4.10. Dübel Başlıkları, Sıva İçerisinde Şişkinlik Yapmayacak Şekilde Isı Yalıtım Levhasına Gömülecektir. Dübel Kapsülleri İçin Açılan Delik, Duvar Yüzeyinden İtibaren 45-50 Mm Olmalı Ve Dübelin Bu Delik İçinde En Az 35 Mm Tutunması Sağlanmalıdır. Dübellerin, Yapının Kenar Ve Köşelerinden 10-15 Cm İçersinde Olacak Şekilde Monte Edilmesine Dikkat Edilecektir.

4.11. Binalarda Dübel Sayısı Bir M² Alana 6 Adet Gelecek Şekilde Ayarlanmalıdır. Bu Dübeller  3 Adet Isı Yalıtım Plakasının Birleştiği Ek Yerlerine Ve Her Bir Isı Yalıtım Plakasının Ortasına 1 Adet Olarak Yerleştirilmelidir. Dübeller Mümkün Olduğu Kadar Nizami Bir Şekilde Yerleştirilmelidir.

4.12. Dübelleme İşlemi Bittikten Sonra Köşeler, Pencere Kenarları Ve Bitim Yerlerinde, Alüminyum Ve Ya Kendinden Fileli Pvc Köşe Profili Yerleştirilecektir. Bu Profillerin Kullanım Amacı Daha Fazla Mekanik Etkenlerle Karşı Karşıya Kalan Köşe Ve Kenarların Direncini Artırmak Ve Terazisinde Yüzeyler Elde Etmektir.

4.13. Köşe Profilleri Yerleştirildikten Sonra, Isı Yalıtım Levhalarının Üstüne 1 Kat Sisteme Ait Çimento Esaslı Sıva, Yapıştırma Harçlarında Olduğu Gibi Karıştırılarak Yaklaşık 3 Kg/M² Sarfiyat İle Polistren Levha Üzerine Çelik Mala Yardımı İle Çekilecektir. Bu Sıva Daha Kurumadan En Az 150 Gr/M² Ağarlığındaki Alkali Direnci Yüksek Sistem Donatı Filesi Yatayda Ve Düşeyde 10 Cm 'Lik Bindirme Payları Verilerek Birinci Kat Sistem Sıvasının Üzerine Yerleştirilecektir. Sistem Filesi Yerleştirilirken  Birinci Kat Sıvaya Gömülmemesine Dikkat Edilecektir. Donatı Filesi Üzerine İkinci Kat Sistem Sıvası Yaklaşık 2 Kg/M² Sarfiyat İle Yüzeye Çekilecektir. Toplam Sıva Sarfiyatı M² Başına 5 Kg Olacaktır.

4.14. Yeterli Kuruma Süresinin Ardından Cephe, İnce Tane Dokulu Sistem Mineral Kaplama İle Kaplanacaktır.

4.15. Oluşturulan Mineral Kaplama İçin Yeterli Kuruma Süresi Beklendikten Sonra Boyama İşlemine Geçilecektir.

4.16. Dekoratif Ve Sistemi Koruma Amaçlı Sürülen Mineral Sıvadan Sonra Üzeri İstenilen Renkte Sisteme Ait Silikonlu Dış Cephe Boyası 2 Kat Uygulanacaktır. (Sarfiyat 350-380 Gr/M²).

Madde - 5 Diğer Hususlar

5.1. Kullanılacak Tüm Ürünler Firmaların Birinci Kalite Ürünleri Olup Asla İkinci Kalite Ürün Kullanılmayacak Ve Tespiti Halinde Malzeme Derhal İş Sahasından Uzaklaştırılacaktır. Eğer İstenirse Ürünlerin Tse Belgeleri İdareye Teslim Edilebilir.

5.2. İş Sahasına Aktarılan Demirbaş Ve Sarf Malzemeler İçin İşveren Tarafından Kapalı, Yeterli Büyüklükte Ve Kapısı Kilitli Bir Alan Tahsis Edilecektir.

5.3. Yüklenicinin İhtiyacı Olan Elektrik Ve Su İhtiyaçları İşveren Tarafından Bedelsiz Olarak Karşılanacaktır.