Mantolama zorunluluğu kalktı mı? | İzmit


MANTOLAMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Yapılarda enerji tasarufunu sağlayan mantolama, bir ortamdan dışarıya enerji akışını ve ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılıyor. Mantolama yapıldıktan sonra, içerideki sıcaklık dışarıya çıkmazken dışarıdaki sıcaklık da içeriye girmiyor. Mantolama işlemi yazları serin, kışları ise sıcak kalmasını sağlıyor. Kış aylarında doğalgaz faturalarında %40-%50 ye varan tasarruf sağlamaktadır.

Mantolama, yeni binalarda mantolama yaptırmak zorunlu. Yapılar mantolama yapılarak inşa ediliyor. Peki, mantolama zorunluluğu kalktı mı? 

Mevcut binalarda mantolama yaptırma zorunluluğu ile Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu karıştırılabiliniyor. Bu karışıklıklara Bakanlık tarafından verilen açıklamaya göre Mayıs 2017 yılına kadar bu belgenin alınması zorunluyken, mevcut binalar için (inşaatı devam eden) yalıtım yapma zorunluluğu getirmiyor.

Bakanlığı 15/12/2011 Tarih ve 110 sayılı açıklamasına göre:

 ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin’ geçici 3. maddesine göre, mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir ' denilmektedir. Etiketle