Metal Örtülü Çatılarda Havalandırma - Kocaeli


METAL ÖRTÜLÜ ÇATILARDA HAVALANDIRMA

Genel olarak, yapı fiziği açısından ele alındığında metal kaplama çatıların iki katlı soğuk çatı olarak ele alınması gereği ortaya çıkar. Isıtılan kapalı, geniş hacimleri örten çatılarında tavanında gerekli ısı yalıtımından sonra bir havalandırma boşluğunun bulunması ve bir soğuk çatı sisteminin oluşturulması lazımdır. 

Suyu eğim yönünde akıtılacak olan çatı kaplaması ve alt konstrüksiyonu havalandırılan ara bölge ile, alttaki kargir veya başka bir sisteme oturulan taşıyıcı bölümden ayrılır.

İç hacimde, difüzyon yolu ile ayrılan nem havalandırılan ara bölgeye ulaşır ve saçak seviyesinden mahyaya doğru yükselerek hava kanalları da dışarı atılır. İşleyebilen bir havalandırma sistemi hava giriş ve çıkış kanallarının minimum kesit kalanlarına bağlıdır ve bunun için,

Binadan çatı arasına difüzyon yolu ile giren su buharının miktarı, geliş hızı ve şiddetinin 

Dış havanın çatı arasına giriş çıkış noktası arasındaki seviye farkının, 

Havalandırılacak çatı, arası konstrüksiyon yüksekliğinin ve 

İklim bölgesinin durumuna bağlıdır.

50 den fazla eğimler için saçakta çatı yatay alanını 1/600'ü Mahyada çatı yatay alanının 1/500' ü bir kesit alanı kabul edilebilir. 5° den az eğimler için, giriş ve çıkış ağızlarının toplam alanı çatı yatay alanının 1/50 si olarak kabul edilir.