UYGULAMA TALİMATI

 • Şap atılmadan önce yüzey temizliği yapılır.
 • Yüzeydeki bozukluklar  keçenin serilmesine engel değildir.  
 • Firma bütçesine, atılacak şap kalınlığına,  kot farkına ve istenilen ses ve ısı değerine göre kullanılacak keçe kalınlığı ( 7-10-15-20 mm) belirlenir.
 • Tavsiye edilen min kalınlık 15 mm 'dir.
 •  keçe, zemine boşluk bırakmayacak şekilde yan yana serilir.
 • Döşenmiş  keçe üstüne şap atılıncaya kadar çalışan hareketi olacak ise, keçe bir kaç noktadan klasik sıva harçları ile yapıştırılmalıdır.
 • Darbe sesleri alt katlara hem doğrudan  hemde yan duvarlara çarparak ilerler.  
 • Bu duvar ses bağlantısını kesmek için atılacak şap kalınlığı yüksekliği  kadar bant şeklinde kesilmiş  keçe duvar birleşim noktalarına yapıştırılır.
 • Şeritler, yerde serili keçenin üstüne gelecek şekilde ve birleşim noktalarından sızma olmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
 • Şap, şerit seviyesini geçmeyecek şekilde dökülür.
 • Şap seviyesinin üstünde kalan fazla keçeler - parke de döşendikten sonra - falçata yardımı ile kesilerek temizlenir.
 • Keçe yumuşak ve esnektir ve manuel kesiciler, düz ve döner plaka testereleri ile kolayca kesilebilir.
 • Hedef yüzeye kolayca monte edilebilir ve şekillendirilebilir.
 • Toz yaymaz ve titreşime maruz kalırsa elyaf açığa çıkarmaz​

FAYDALARI

 • KEÇE binalarda ısı ve ses yalıtımını aynı anda sağlayan iğneli dokuma polyester elyaf keçedir.
 • İğneli dokuma sayesinde yüksek mukavemet ve yırtılma direncine sahiptir. Bina ömürü kadar kullanır ve yalıtıma devam eder.
 • Türkiye'de patentli olarak üretilmektedir.
 • Konut, Otel ve İş Merkezi Projelerinde katlar arasında ısı yalıtımı için kullanılır.
 • Isı iletkenlik değeri 0,0342 W/mK 'dır. Böylece binaların enerji giderlerini düşürür.
 • Çünkü bir binada ısı kayıplarının %45 'i tavan ve seminlerden oluşmaktadır.
 • Isınan hava yükseldiğinden KEÇE katlar arası mantolama işlemi görür. 
 • Isı farklarından oluşan rutubeti, terlemeyi engeller
 • Şap altında kullanıldığında ısı yalıtımına ek olarak mükemmel darbe sesi yalıtımı sağlar. 
 • Topuk sesi, yürüme sesi, masa sürtme sesi, çocuk koşma sesinin alt katlara gitmesini engeller.
 • Alt kattaki konuşma seslerin üst katlara gitmesini engeller.
 • Çamaşır makinası, buzdolabı gibi ev içinde titreşim / vibrasyon yapan makinaların duvarlardan ve zeminde alt katlara yayılan seslerin geçişini engeller
 • TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06 Şap altı darbe ses test sonuclarına göre değeri ΔLw ( 15 mm) = 29 dB 
 • Lifli yapısı sayesinde betona mukavemet kazandırır , deprem gibi durumlarda döşemenin dağılmasını geçiktirir.
 • Açık hücreli yapısıyla betonun sürekli nefes almasına izin verir. Böylece evin yaşam kalitesini arttır
 • Taşyününe gibi değildir. Sudan etkilenmez, yapısı ve mukavemeti değişmez.
 • Şap şerbetini içine geçirmez. Şap doğrudan üstüne dökülebilir. ​