Ses Absorbe Edici Tesisat Bacası Yapımı

SES ABSORBE EDİCİ TESİSAT BACASI YAPIMI

Yapıdaki tesisat genellikle düşey olarak tasarlanan tesisat bacası, duvar içine niş yapma şeklinde inşa edilir. Proje safhasında statik ve yangın tekniği yanında ses tekniği yönünden de önlemler düşünülmelidir. Duvar önüne yapılacak tesisat bacalarının avantajı, bacanın, borularının montajından sonra yeterli büyüklükte yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece baca duvarı ile borular arasındaki direkt temas önlenebilmektedir. Bacanın içi ses emici malzeme ile kaplanarak değişik katlardaki düşük ses iletimine engel olur. Gürültü olması istenmeyen hacimlerdeki pis su boruları iki katmanı alçı karton levhalarıyla (ses emici malzemeli) teşkil edilen baca duvarları sayesinde minimum şartları karşılar. Bu bacalardaki ses seviyesi, bacasız serbest borulardakine nazaran 27 dB değerinde sesi emerler. 

Tesisatın monte edildiği duvarın arkasındaki hacme iletilen sesin seviyesi, boruların montaj kalitesine ve döşeme uygulamasına göre değişir. Duvar içinde bırakılan nişlere yapılacak tesisat montajında ise, DIN 4109'a göre herhangi bir kanıtlamaya gerek duyulmaksızın, duvar ağırlığının en az 220 kg/m2 olması şartı aranmaktadır. Ancak niş yapılması statik güvenliği olumsuz etkilememektedir. Başka bir deyimle, nişin arkasında kalan duvar kalınlığı bina akustiği nedeniyle en az 100 mm olmalıdır. Eğer bu kalınlığın altına inecekse, duvarın öte yanındaki mekana geçerek ses yayılmasını azaltmak için duvarın arka yüzeyine bükülebilen bir malzeme ile kaplama yapılmalıdır. 

Nişin ön mekana bakan ağzı genellikle bir rabiz sıva ile kapatılır. Bu tabakanın açılması durumunda boru cidarı ile yapı kısmı arasında istenmeyen kütle sesi köprüsü oluşur. Bu durum boruların boydan boya prefabrik bir ses izolasyon malzemesiyle kaplanmasıyla önlenebilir. Laboratuvarda yapılan testler, yalıtımı boruların komşu hacimlere geçecek sesi yaklaşık 15 dB azalttığını göstermiştir. Burada söz konusu olan yalıtım malzemelerinin etkisinin, boruların duvar-döşeme geçişlerinde yalıtımlı olmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Yalıtım malzemeleri olarak yalıtım keçeleri, elastik köpük malzemeler, prefabrik yalıtım boruları ve mineral yünden üretilmiş lamel şilteleri kullanılabilir.