Tesisatlarda Isı Yalıtımı | Kocaeli


TESİSATLARDA ISI YALTIMI

Tüm boruların ısı yalıtım kalınlıklarının bulunmasında ekonomik yalıtım kalınlığı hesabı kesinlikle yapılmalıdır. Mevcut boru yalıtım kalınlıkları yeniden, enerji fiyatları artışı dikkate alınarak etüt edilmelidir. Boru tesisatı üzerindeki flanş ve vanaların ısı yalıtımı da çok önemlidir. Isı yalıtımı yapılmamış bir flanş ve vanadan kaybedilen ısı bağlı olduğu borunun 5 metresine eş değerdir. Konuyu sanayi kesiminden bir örnek ile açıklayacak olursak durum şöyledir. 2″ bir boruda +120°C akışkan varsa, dış ortam +20°C, boru uzunluğu 165 m, yıllık çalışma süresi 4800 saat ise, yalıtımsız boruda 25.3 ton yakıt harcaması, 3 cm yalıtımlı boruda 3.8 ton yakıt harcaması, yetersiz yalıtımlı boruda ise 8.03 ton yakıt harcaması vardır. 

Boruların ısı yalıtımında +250°C'ye kadar olanlarda prefabrik boru camyünlerinin kullanılması, +250°C'nin üstünde borularda ise taş yünü şiltelerinin sarılması suretiyle, 1000°C'ye kadar başarıyla ısı yalıtımı kısa süreler için sağlanır. Prefabrik boru cam yünlerinin kullanıldığı hatlarda özellikle. alüminyum folyo kaplı olanlar tercih edilmelidir. Bu ürünler, buhar difüzyonun engel olurlar ve boru yüzeyinde korozyonu önlerler. Kendinden flapları yapışkan bantı olan Alüfoli kaplı boru camyünleri ayrıca alüminyum banttan da %8 tasarruf sağlar. 

Borularda don hasarının minimuma indirilmesinde özellikle bina içinde dışındaki boruların konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Sarfiyatı ve sirkülasyonu olmayan borular (akımsız borular) mümkünse tesisata, konulmamalıdır. Bir borunun içinde duran suyun donmasını yalıtım yoluyla geciktiril mümkündür. Bu ve benzeri uygulamalarda kullanılacak yalıtım malzemesi aranması gereken hususlar genel olarak şunlardır;

Yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı ya 0.038 W/mK (40°C) ve 0.033 W/mK (10°C) ya da altında bir değere sahip olmalıdır, 

Çok küçük bir kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır, 

Bünyesine su kabul etmemelidir, 

Uygulama sıcaklık aralığı geniş olmalıdır, 

Su buharı difüzyon direnç katsayısı yüksek olmalıdır, 

Yalıtım malzemesinin mekanik dayanıklılığı yüksek olmalıdır. 

KAZANLARIN ISI YALITIMI 

Her şeyden önce ihtiyaca uygun kazan seçilmelidir. Kazanların ısı yalıtımları gözden geçirilmeli, olması gereken yoğunluk ve kalınlıkta ısı yalıtımı taş yünü sanayi şilteleri ile yapılmalıdır. 

TANKLARIN ISI YALITIMI 

Sıcaklığı sabit tutulması gereken tankların ısı yalıtımı da, ısı kayıp hesabı yapılarak tespit edilmelidir. Taş yünü sanayi şike veya taş yünü sanayi levhaları ile yalıtım yapılmalı veya takviye edilmelidir. Mesafe tutucularının ısı köprüleri oluşturmaları kesinlikle önlenmelidir. 

KLİMA KANALLARININ ISI VE SES YALITIMI 

Klima kanallarında içten ve dıştan olmak üzere iki şekilde uygulama yapılır. İçten cam tülü kaplı klima levhaları ile yapılan yalıtımda hem ısı yalıtımı sağlam, hem de klima kanalı içindeki hava sesi absorbe edilir. Kıştan klima kanallarının yalıtımında ise cam yünü klima şilteleri ve levhaları kullanılmalıdır. 

ETÜVLERİN ISI YALITIMI 

Genellikle amorf formda olan etüvlerin ısı yalıtımı dökme taşyünü ile yapılır. Dış cephelerde teşkil edilen, saç ile etüv dış yüzü arasında m3 e 60 kg olmak üzere dökme taşyünü homojen şekilde sıkıştırılarak uygulanır. Aşağıda sanayideki tesis tesisatlarının ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanabilirliği hakkında bazı öneriler sunulmaktadır. 

BACALARIN ISI YALITIMI 

Sanayi bacaları ve doğal gaz bacalarında ısı yalıtımı çok önemli olup, sıcaklık düşüşünü ve yoğuşmayı önler. Bacaların ısı yalıtımı, baca ısısına ve konstrüksiyonuna bağlı olarak seçilecek kalınlık ve tipte taş yünü sanayi şike ve levhalar' ile yapılması daha uygun olacaktır. Böylece; 1. Soğutma verimi artar, 2. Enerji tasarrufu sağlanır ve 3. Gürültü büyük ölçüde önlenmiş olur.

SOĞUTMA HATLARINDA ISI YALITMI 

Soğutma hatlarında camyünü gibi açık gözenekli malzemelerin kullanılması durumunda, buhar difüzyonuna karşı mutlaka önlem alınmalıdır. Fakat pratikte alınabilecek önlemler ciddi maliyet getirdiği için uygulanamamaktadır. Soğutma hatlarında elastomerik kauçuk köpüğü gibi kapalı gözenekli malzemelerin kullanılması ile olumlu sonuçlar elde edilir. Bunlara karşın, önlem alınmaması veya yetersiz önlem alınması durumunda ;

Isı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısı iki katına çıkabilmekte yani, ısı yalıtım direnci yarıya inebilmektedir. 

Bünyeye giren ve yoğuşan su korozyona neden olmaktadır.


Etiketler

 • Isı Yalıtım Fiyatlar,
 • Dekor Mantolama,
 • En Ucuz Mantolama Fiyatları,
 • Cephe Giydirme,
 • Cephe kaplama,
 • Keçe Yalıtım,
 • Mantolama,
 • Isı yalıtım,
 • Su Yalıtımı,
 • En büyük mantolama Firmaları,
 • Mantolama İzmit,
 • İzmit,
 • Kocaeli