Yapılarda Ses Yalıtımının Önemi

YAPILARDA SES YALITIMININ ÖNEMİ

Ses yalıtımının amacı, dışardaki veya içerdeki rahatsız edici seslerin, insanlara veya canlılara ulaşmasını engellemektir. Bu engelleme, sesin yutulması şeklinde olur. Ses yalıtımı malzemeleri, ısı yalıtım malzemelerinden farklı olarak ses yutma özelliği gösterirler. Ses yalıtımında, yalnız dışarıdaki sesleri değil aynı zamanda içerideki sesleri de kontrol altına alması gerekir. Gürültü kirliliği de bu grupta yer almaktadır. Son yıllarda gürültü kirliliği önemi ön plana çıkmaktadır.

Gürültü Kirliliği Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı iş yerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

Gürültünün insan üzerindeki etkileri 4’e ayrılır.

 • Fiziksel etkiler: Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.
 • Fizyolojik Etkileri: Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleks.
 • Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres etki.
 • Performans Etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu hareketlerin yavaşlaması.

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Verdiği bu rahatsızlığın yanı sıra bireyler üzerinde, psikolojik, fizyolojik ve performans yönünden olumsuz etkiler de yaratır. Gürültü, davranış bozuklukları, çalışma verimindeki düşüş, duyma kayıpları, kulak çınlamaları ve bazı psikolojik hastalıkların nedeni olabilir.

30-65 dBA I. Derecedeki Gürültüler

 • Konforsuzluk
 • Rahatsızlık
 • Sıkılma duygusu
 • Kızgınlık
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Uyku bozukluğu

65-90 dBA II. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Kalp atışının değişimi
 • Solunumun hızlanması
 • Beyindeki basıncın azalması

90-120 dBA III. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Baş ağrısı

120-140 dBA IV. Derecedeki Gürültüler

 • Fizyolojik gürültü
 • Baş ağrısı

140 dBA V. Derecedeki Gürültüler

 • Kulak zarının patlaması

SESİN YAYILMASI

Farklı amaçlara yönelik hacimlerin tasarlanmasında, mimar, kapalı hacimler ile akustik problemleri dikkate alırken, bunların, açık havadaki sesin davranışlarına oranla daha karmaşık yapıda olduğunun bilincinde olmalı ve ses yalıtımı uygulamalarını buna göre planlamalıdır. 

Bir hacim içindeki ses dalgalarının küresel yayılım hareketi her yönde yayılan dalga boyuna dik ses ışınlarıyla sembolize edilir. Bu yaklaşım optikte, ışığın yayılması konusundaki gibi olup, geometrik akustik olarak adlandırılmaktadır. Geometrik akustikten farklı ses ve ışık arasındaki farklılıkları belirgin olarak irdeleyen, daha gerçekçi bir yaklaşım olan, fiziksel akustik de problemlerin çözümünde kullanılır.