Yüksekte Çalışma Eğitimi ve Sağlık Raporu

Dış Cephe Yüksekte Çalışma Eğitimi ve Sağlık Raporu

Risk: Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmekte ve bu ölümlü iş kazalarının birçoğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Uygulama esnasında gerçekleşebilecek iş kazalarında kanunen firma ile işveren müteselsil olarak sorumludur. 

Yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekmektedir. İSG eğitimleri her çalışan için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Yapılmadığı durumda 547 TL cezai yaptırımı bulunmaktadır. Sağlık raporları için cezai yaptırım kişi başı 1.350 TL dir. Bu nedenle uygulayıcı firmadan çalışanların SGK giriş belgeleri, sağlık raporları ve yüksekte çalışma eğitimi aldığına dair belgeleri mutlaka isteyiniz…